Spray- and laser-assisted biomaterial processing for fast and efficient autologous cell-plus-matrix tissue engineering

Klopsch, Christian; Gäbel, Ralf; Kaminski, Alexander; Mark, Peter; Wang, Weiwei; Toelk, Anita; Delyagina, Evgenya; Kleiner, Gabriela; Koch, Lothar; Chichkov, Boris; Mela, Petra; Jockenhövel, Stefan; Ma, Nan; Steinhoff, Gustav

Hoboken, NJ [u.a.] / Wiley (2012) [Fachzeitschriftenartikel]

Journal of tissue engineering and regenerative medicine

Identifikationsnummern