Mimicking of cerebral autoregulation by flow-dependent cerebrovascular resistance: a feasibility study

Kaufmann, Tim Arne Simon; Wong, Kai Chun; Schmitz-Rode, Thomas; Steinseifer, Ulrich

Malden, Mass. [u.a.] : Wiley-Blackwell (2012)
Fachzeitschriftenartikel

In: Artificial organs
Band: 36
Heft: 4
Seite(n)/Artikel-Nr.: E97-E101

Einrichtungen

  • Center for Computational Engineering Science [080002]
  • [811001-4]
  • [811001-1]

Identifikationsnummern